•   บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา

    ยอดคนเข้าชม 281

  บทสวดมนต์

  ชุมนุมเทวดา

  (ถ้าจะสวดเจ็ดตำนานใช้)

  สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง

  ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ

  ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา

  อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ

  สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน

  ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต

  ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา

  ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ

  ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

  ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

  ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ


  (ถ้าจะสวดสิบสองตำนานใช้)


  สะมันตา จักกะวาเฬสุ......

  สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา

  สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง ฯ

  สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ฯลฯ

  (เหมือนเจ็ดตำนานไปจนจบ)


  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

  ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

  ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ


  (ถ้าสวดให้คนไข้ฟัง หรือสวดให้งานทำบุญสะเดาะเคราะห์

  ต่อชะตาอายุ สวดดังนี้)


  พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

  ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

  สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

  ตะติยัมปิ พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

  ตะติยัมปิ ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

  ตะติยัมปิ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ


   

    ที่มา : dhammajak   
    โพสเมื่อ : 29 กรกฏาคม 2556   
    Tag : บทสวดมนต์ ชุมนมเทวดา   
   
  แบ่งปัน Bookmark and Share
  ดูดวงรายเดือน ตามราศี ดูดวงรายปี ตามราศี
  ดูดวงราศีเมษ ดูดวงราศีพฤษ ดูดวงราศีเมถุน ดูดวงราศีกรกฎ ดูดวงราศีสิงห์ ดูดวงราศีกันย์
  ราศีเมษ ราศีพฤษ ราศีเมถุน ราศีกรกฎ ราศีสิงห์ ราศีกันย์
  ดูดวงราศีตุลย์ ดูดวงราศีพิจิก ดูดวงราศีธนู ดูดวงราศีมังกร ดูดวงราศีกุมภ์ ดูดวงราศีมีน
  ราศีตุลย์ ราศีพิจิก ราศีธนู ราศีมังกร ราศีกุมภ์ ราศีมีน
  ดูดวงรายปีราศีเมษ
  ราศีเมษ ราศีพฤษ ราศีเมถุน ราศีกรกฎ ราศีสิงห์ ราศีกันย์
  ราศีตุลย์ ราศีพิจิก ราศีธนู ราศีมังกร ราศีกุมภ์ ราศีมีน